Logo

Inschrijfformulier ZDRV

Persoonsgegevens

Contactgegevens

Afdelingen

In bezit van zwemdiploma's/zwem-ervaring

Toestemming voor het publiceren van foto's en videos

De ZDRV heeft beleid voor het publiceren van foto's en videos, hierin moeten leden aangeven wat ze wel en niet willen. Zie voor meer details het Foto- en videobeleid. In dit formulier vragen wij u uw keuzes op te geven. U kunt deze keuzes later altijd wijzigen.

Algemene voorwaarden

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel verenigingsjaar of, bij later lid worden tot het einde van het verenigingsjaar. De contributie bestaat uit de verenigingscontributie en de contributie van de afdelingen waaraan men deel neemt. Het lidmaatschap voor het volgende seizoen dient tot gebeuren voor 1 juli, hiervan ontvangt het lid een bevestiging. Bij niet (tijdig) opzeggen is het lidmaatschap voor de hele verenigingsjaar verschuldigd, ongeacht of men deelneemt aan activiteiten.

Volgens onze Privacyverklaring worden relevante gegevens in de administratie van de vereniging opgeslagen. Na het lid worden kan een lid een login voor mijn.zdrv.nl aanvragen. Hierin kunnen alle opgeslagen gegevens worden bekeken.

Informatie over de gezondheid en eventueel medicijngebruik dient te worden doorgegeven aan het betreffende afdelingshoofd. Deze worden, om privacy-redenen, niet centraal opgeslagen, dus bij wisselen van afdeling of deelname aan andere activiteiten moeten deze opnieuw worden doorgegeven.

Door deel te nemen aan de activiteiten van de afdeling Diploma Zwemmen is men automatisch ook lid van de NCS. En door deel te nemen aan de actiteiten van de afdelingen Varend of Zwemmend Redden is met lid van Reddingsbrigade Nederland. Bij beide organisaties geldt dat wij basisgegevens van het lid verstrekken.

De ZDRV heeft statuten en een huishoudelijk reglement, welke elk lid heeft te respecteren. Deze zijn op te vragen bij het secretariaat of te downloaden (achter login) op onze website mijn.zdrv.nl.

Akkoord en ondertekening

Ondertekenen gebeurt door het hieronder invullen van de naam en daarna insturen van dit formulier. Dit formulier graag niet op een andere wijze inleveren. Bij leden onder de 18 jaar dient dit te gebeuren door één van de ouders of verzorgers. Hiermee ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Na controle en akkoord bevinden kan het formulier worden verstuurd.